Groen-sp.a verontwaardigd

“Ter ondersteuning  van de lokale ondernemers die zoals geweten het zeer moeilijk hebben in coronatijden  werd door het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 27 april 2020 een voorstel gedaan om een Corona-pas te verstrekken ter ondersteuning van de handelaars.

Deze bon zou verstrekt worden aan elk gezin t.b.v 25 Euro, vermeerderd met 10 euro per inwonend gezinslid .

De Open Vld wou de gemeenteraad  alvast “inlichten”.

Dat dit item niet geplaatst werd op de agenda van de gemeenteraad, kwam -naar eigen zeggen van de Open Vld- omdat dit nog maar enkele dagen voordien besproken werd en dat dit nog niet op punt werd gesteld. “Het idee was nog warm” “nog niet volledig uitgewerkt”.

De voltallige oppositie stond positief tegenover dit initiatief. De lokale handelaars steunen op deze manier, wie kan daar nu tegen zijn?!

Groot was de verbazing toen bleek dat amper 40 minuten later  het “nog op punt te stellen item ” op de Facebook pagina van Open-VLD Lochristi werd gepost. Bovenaan de post staat een kop “Gemeentebestuur voorziet maatregelen” maar het luik van de Coronabon ( gezinnen) staat duidelijk als een feit, een beslissing.

Dit wordt door onze fractie aanzien als  zeer oncollegiaal, zeer ondemocratisch, een respectloze gang van zaken naar de oppositie. Zeker ten tijde van deze coronacrisis waar men probeert over partijgrenzen heen te werken en eigen partijbelangen uitsluit.

We zijn dan ook zeer verontwaardigd en zullen deze verontwaardiging zeker nog uiten naar Open Vld.