Vanzelfsprekend samen

Inspraak en participatie

We verhogen de betrokkenheid van bestaande adviesraden. We nemen hun adviezen ernstig en betrekken hen bij beleidsbeslissingen van beginfase tot uitvoering én opvolging.

We streven naar participatieve en dynamische wijkraden die met behulp van wijkbudgetten zelf een deel van hun uitgaven sturen.

We streven naar een sterke dialoog en een goede communicatie met onze inwoners. We luisteren naar hen, betrekken en volgen op via een participatie-ambtenaar.