Cyrielle Schmitz

Plaats 3

Hallo, ik ben Cyrielle Schmitz, 36 jaar en woon ondertussen al 9 jaar in Lochristi.

Ik wil me heel graag engageren voor een meer ambitieus klimaatbeleid in de gemeente, door duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel, lokale kleinhandel en korte keten initiatieven beter te ondersteunen en meer toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven.

Ik wil  werk maken van meer verkeersveilige en gezonde school- en leefomgevingen voor kinderen en senioren.

Vanuit mijn ervaring, wil ik inzetten op  budgettaire transparantie en meer bestuurlijke innovatie in de gemeente, door burgers en wijken nauwer te betrekken bij het beleid en bij beslissingen die een directe impact hebben op hun omgeving.