Groen-sp.a voert actie in Zeveneken

Op 29 september werd er actie gevoerd in het dorp van Zeveneken. De integrale tekst kan je hier nog eens rustig nalezen.

Verdwijnen van de 7 eiken in Zeveneken

Op 11 juni ging er een siddering door Zeveneken dorp. Op een infoavond rond de geplande vernieuwing van de N70 en de dorpskern van Zeveneken werd duidelijk dat de 7 eiken,  7 monumentale bomen, symbool voor een dorp, de naam van een dorp, aloud patrimonium samen met die ene lindeboom, die vele, vele tientallen jaren reeds hét dorpsbeeld bepaalden …zouden gerooid worden.

Een voldongen feit was het….een mededeling van een beslissing die reeds vorige legislatuur werd genomen.

Dat het verwijderen van deze prachtige bomen een (emotionele) impact heeft op de inwoners van Zeveneken, dat was zeker toch in te schatten?

Waarom dan niet communiceren met de inwoners van Zeveneken vanuit een erkennen en begrijpen en respecteren van hun bezorgdheid om het mogelijks rooien van de 7 eiken, van hun verontwaardiging “Zeveneken zal nooit meer hetzelfde zijn” , van hun spijt voor het teloorgaan van het beeld  van hun dorpskern?

In de communicatie was ook veel onduidelijkheid over de gezondheidstoestand van de bomen en over de echte reden waarom de bomen zouden moeten gerooid worden: aantasting van schimmels, niet vitaal genoeg meer om de werken te overleven, niet veilig voor passanten, stonden ze in de weg voor het nieuwe plan, al of niet vervangen door inheemse eiken omwille van langere levensverwachting ,…Vele verhalen deden de ronde.

En vanuit deze povere communicatie groeide protest en komen er acties en petities. Als het beleid niet luistert naar de mensen, laten de mensen zich wel horen! En terecht, vinden wij.

En … gaat dit ook niet over een dieper liggend gevoel bij veel mensen uit Zeveneken dat we in onze wijkbezoeken vaak hoorden: wij zijn maar een uithoek, wij tellen niet mee voor ”die van  Lochristi” …

Recent werd dan het rapport van Vartago openbaar gemaakt. Het rapport is overduidelijk:

De bomen zijn ALLE nog vitaal en kunnen mits:

Deskundig onderhoud en toepassen van degelijke restauratiesnoei

Standplaatsverbetering

Opvolgen van de aantasting van de schimmel

Begeleiden en afschermen van de site tijdens de werken

 nog ruim 20 jaar overleven!

Met groen-sp.a  willen we daarom de 7 eiken in Zeveneken de hulde en het eerbetoon brengen die ze verdienen:

  • Omdat ze zoveel koelte en schaduw gaven aan al die er onder liep
  • Omdat ze de dorpskern zo mooi opfleurden
  • Omdat ze ons zuurstof geven
  • Omdat ze de lucht zuiverden van fijn stof
  • Omdat ze het huis waren voor vogels en kriebelbeestjes
  • Omdat het 7 levende kunstwerken zijn, echte monumenten op hoge leeftijd

Wij vragen naar de toekomst

  • dat het patrimonium aan waardevolle bomen (en is elke boom dat niet?!) in Lochristi door deskundigen opgevolgd wordt en dat de bomen regelmatig controle en onderhoud door deskundigen zouden krijgen om hun levensduur maximaal te garanderen en de veiligheid voor passanten nooit in het gedrang te laten komen.
  • Dat bij dergelijke ingrepen, die zo een grote impact hebben, de communicatie correct, duidelijk, open en transparant, gebeurt naar de betrokken inwoners maar ook dat de betrokken adviesraden beluisterd worden en degelijk geïnformeerd.