Groen-spa wil garanties rond de 7 eiken in Zeveneken

Op de gemeenteraad van maandag 2 september heeft Groen-spa nogmaals gepleit voor het behoud van het dorpsgezicht van Zeveneken.
Lees hier de volledige tekst van Groen-spa bij het agendapunt over de Omgevingsaanvraag wegeniswerken doortocht Zeveneken:

Dat het beeld van Zeveneken dorp grondig zal gewijzigd worden na deze wegenwerken is een feit.

Ten goede: de veiligheid voor voetgangers en fietsers in Zeveneken zal verhoogd worden, de doortocht zal zeker vlotter gaan. Dat is een goede zaak en zeker noodzakelijk!

Maar…het beeld van Zeveneken wordt vooral bepaald door het beschermd dorpsgezicht van de kerk, het ommuurde kerkhof, de linde en de 7 eiken.

Dit dorpsgezicht moet voor ons ten allen prijze behouden blijven als geheel.

Dat hier met deze 7 eiken als waardevol patrimonium slordig, onbekwaam is omgesprongen wordt in dit dossier pijnlijk duidelijk. Zelfs ondanks het feit dat reeds in 2010 ( onderzoeksrapport Krinkels) werd gewaarschuwd dat deze bomen degelijk en deskundig moesten onderhouden worden en jaarlijkse opvolging nodig was is dit niet gebeurd.

Deze bomen met erfgoedwaarde zijn dus niet in acht genomen en er is geen hoogst mogelijke zorg voor gedragen.

Om welke reden? Stond toen al in de verborgen agenda dat de bomen moesten wijken voor de plannen van de heraanleg van de N70?

Had men reeds jaren de zorg van deze bomen door deskundige boombeheerders laten opvolgen, had men in de plannen de eiken de ruimte gegund die hen toekwam, had men hun ecologische, culturele en historische waarde erkend en daarnaar gehandeld dan zou dit een ander verhaal zijn…

Hier zijn fouten gemaakt die niet meer goed te maken zijn.

Maar wat doet men? Men draait nu de redenering om : doordat 1 boom/ bomen zwakker zijn (wiens verantwoordelijkheid is dat?!) , zeggen jullie, zullen ze de werken niet overleven…

Deze gang van zaken vinden wij niet kunnen.

En zo wordt beslist deze bomen te rooien. Bomen van 90 jaar die mits goede zorg nog vele jaren mee kunnen. Zo gaat men hier om met dit patrimonium… Deze eiken hebben dit jaar voorjaarsstormen overleefd, ze overleven al 2 jaar op rij droogteperiodes… We vinden het dus ongelooflijk dat deze bomen zouden gerooid worden, ten dode zijn opgeschreven.

Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om dit niet te doen.

Jullie hebben beslist om de 7 eiken te vervangen door 7 inlandse eiken. Geef dan deze oude monumenten van bomen een nieuwe plaats in Zeveneken, verspreid over grondgebied Zeveneken,  of naast elkaar, in groep, dat is te bekijken maar geef ze de zorg en de ruimte die ze verdienen, als eerbetoon, als teken dat deze oude bomen wel degelijk  waardevol zijn en te behouden. Niet als dode kunstwerken maar als levende monumenten…

Als fractie stellen we dit als voorwaarde om de plannen van de wegeniswerken goed te keuren.

Zolang we deze garantie niet hebben zullen we ons onthouden.