Toespraak Groen-sp.a op installatie vergadering Gemeenteraad 3 januari 2019

Op 3 januari vond onder grote belangstelling de installatievergadering plaats voor de nieuwe gemeenteraad. Groen-sp.a heeft met Hilde en Annemie 2 raadsleden. Hilde verwoordde heel mooi de visie van Groen-sp.a voor de volgende 6 jaar.

Haar openingstoespraak:

In 2016 toonde een tevredenheidsonderzoek van de Vlaamse gemeenten aan dat in Lochristi heel veel tevreden mensen wonen.
De meesten vinden dat het hier goed wonen is en dat is een geruststellende gedachte.
We zijn blij met dit resultaat; het is een gezonde basis om verder te bouwen aan onze gemeente. Maar…dat betekent niet dat we op onze lauweren mogen rusten.
De feiten van de laatste jaren geven immers aan dat we voor grote uitdagingen staan in Lochristi willen we het welzijn en het geluk van de Lochristinaren behouden.

Mobiliteit, open ruimte, veiligheid, gezondheid en klimaat zijn dé thema’s van de volgende jaren.

Het zijn stuk voor stuk uitdagingen die ons dwingen, maar ook uitnodigen om na te denken welke toekomst we voor ons dorp willen.
Willen we echt gaan voor een veilige en gezonde schoolomgeving voor onze kinderen?
Menen we het als we het hebben over een ‘fietsvriendelijke’ gemeente?
Is behoud van kwaliteitsvolle open ruimte waar spelen, ontmoeten, bewegen, verplaatsen op een aangename en veilige manier, echt een prioriteit?
Is het bestuur ook bereid te luisteren naar en rekening te houden met de stem van ALLE Lochristinaren?

Zijn ze bereid om actief stappen te ondernemen naar de burger?
Kiezen we echt voor duurzame oplossingen?

Mag ik een gedachte meegeven van Vaclav Havel:

Hoop
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
of optimisme
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Ik hoop dat onze interventies in deze gemeenteraad een inspiratiebron mogen zijn voor de meerderheid om van Lochristi een nog warmere, groenere, gezondere en leefbaarder plek te maken.