Groen-Vooruit stelt vragen over het waterbeleid van onze gemeente.

Zowel in mei 2020 als in mei 2021 stelden we vanuit onze fractie Groen-Vooruit de vraag naar het waterbeleid van onze gemeente.

In bijlage vindt u de tekst van onze interventies en de vragen die we hierbij hebben.